SERVIS

Uz sve naše proizvode nudimo originalne rezervne delove, servis i podršku.
Naš servis je pouzdan, dobro opremljen i kvalitetan, radnici u servisu edukovani i ljubazni. Nudimo Vam kompletnu uslugu:

  • Originalni rezervni delovi
  • Redovnog servisa
  • Servisa u garantnom i vangarantnom roku
  • Uređaj za zamenu dok je Vaš na popravci
  • Servis na terenu
  • Po potrebi dostava u servis i iz servisa