CARNET

autoperionice Carnet

  autoperionice Carnet autoperionice Carnet autoperionice Carnet autoperionice Carnet autoperionice Carnet autoperionice Carnet


MANJI KOMPAKTNI UREDJAJI

Vrhunske karakteristike u manjem pakovanju, namenjeni za dva tri ili četiri radna mesta . Uređaji mogu biti tipa inox ormana, skid jedinice ili manjeg kontejnera .